Arvonlisäveron perusteet

Kun puhutaan yrityksen aloittamisesta ja muutenkin yrityksen asioista, on alv yksi ensimmäisiä asioita, joka ponnahtaa mieleen ja tulee esille keskusteluissa. Tavallisen tallaajan ei välttämättä tarvitse alv:a ja sen tarkoitusta välttämättä miettiä, mutta viimeistään aloittelevan yrittäjän tulee tietää, mistä alv:ssa on kyse.

Mikä alv on?

ALV eli arvonlisävero on siis välillistä veroa, jota kutsutaan myös kulutusveroksi. Kuluttaja maksaa sen ostaessaan jonkin tuotteen tai palvelun. Yritys saa tämän summan itselleen, mutta vain välillisesti, sillä sen tulee tilittää kuluttajan maksama summa takaisin valtiolle. Yleisesti alv Suomessa on 24 prosenttia, mutta se saattaa kuitenkin vaihdella tuotteesta tai palvelusta riippuen. Miten alv käytännössä toimii on, että arvonlisäveron maksaa aina lopullinen kuluttaja ja sen lopullinen saaja on valtio, se vain kulkee yrittäjän tilin kautta siinä välissä.

Yrittäjä sisällyttää alv:n tuotteensa tai palvelunsa hintaan ja tilittää myöhemmin saadut verotulot valtiolle. Yrittäjä voi kuitenkin myös saada alv-vähennystä hankkimistaan tuotteista. Kuvitellaan, että sinulla on kertynyt asiakkaidesi hankkimista tuotteista 500 euroa alv:ia, joka sinun tulisi tilittää valtiolle. Olet kuitenkin hankkinut yrityksellesi tietokoneen, joka maksoi 1000 euroa sisältäen 24%:in alv:n, eli maksoit tietokoneen oston yhteydessä alv:a 193,54 euroa. Hankinnan vuoksi voit vähentää kertyneestä tilitettävästä 500 eurosta 193,54 euroa eli loppujen lopuksi maksat valtiolle alv:a 306,46 euroa. Tämä 193,54 euroa tarkoittaakin verottajan termeinä alv-vähennystä ja lopullinen maksettava summa maksettavaa alvia.

Arvonlisäverokannat eli alv-prosentit

Arvonlisäveron suuruus riippuu alasta ja tuotteen tai palvelun luonteesta. Arvonlisävero on käytössä monessa Euroopan maassa ja yhteensä sitä kerää yli 150 maata. Verotuksen määrät ja säännöstelyt kuitenkin vaihtelevat jonkin verran maasta riippuen. Esimerkiksi säännöstelyt vaihtelevat paljon pelialalla ja erilaisissa peliaktiviteeteissa läpi Euroopan. Onlinekasinot ja eri onlinepelit, kuten nettibingo ovat nykyään todella suosittuja ja tämän tyyppisiin peleihin soveltuu hyvin laajasti erilaisia arvonlisäverollisia säännöksiä. Myös esimerkiksi monissa palveluissa on nähtävissä eri suuruisia lukuja maasta riippuen. Ravintola-alalla esimerkiksi on nähtävissä suurta vaihtelua eri maiden kesken. Lisäksi se, perustuvatko ravintolan palvelut tapahtumien, alkoholin vai ruoan myynnille, saattavat ja vaikuttavatkin nämä tekijät selkeästi hinnoitteluun. Tämä johtuu siitä, että alkoholi esimerkiksi kuuluu 24%:n verokantaan, ravintola- ja ateriapalvelut kuuluvat 14%:n verokantaan ja kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut taas kuuluvat 10%:n verokantaan. Näiden vaihtelevien erojen vuoksi on hyvä ja tuleekin olla selvillä oman alansa arvonlisäveron suuruuksista.

Arvonlisäveroa löytyy siis kolmesta eri suuruisesta verokannasta, jotka ovat seuraavanlaiset:

– 24%: useimpia palveluita ja tavaroita koskeva alv
– 14%: elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja rehut (HOX! Alkoholi ja tupakka ovat poikkeus ja kuuluvat 24%:n verokantaan)
– 10%: kirjat, liikuntapalvelut, lääkkeet, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut sekä televisio ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Lisäksi 0%:n verokantaan kuuluvat vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaramyynti EU-maihin alv-velvollisille ostajille ja mainosten sekä jäsenlehtien veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille.

Millainen toiminta on arvonlisäverosta vapaata?

Joissain tilanteissa yritys saattaa säästyä arvonlisäverolta. Jos sen toiminta lasketaan pienimuotoiseksi, eli vuosittainen liikevaihto jäisi (1.1.2021 alkaen) alle 15 000 euron tilikauden aikana, on yrityksesi vapaa arvonlisäverosta. Tämä tarkoittaa, ettei palvelusi tai tuotteesi hintaan tarvitse lisätä arvonlisäveroa, mutta samalla et myöskään pysty vähentämään yrityksesi hankinnoista alv:a.

Osa yritystoimista on myös määrätty arvonlisäverottomaksi, vaikka niiden liikevaihto ylittäisikin 15 000 euron rajan. Tällaista toimintaa Suomessa ovat terveyden- ja sairaanhoitoalan toiminta, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut, arpajais- ja rahapelipalvelut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä sosiaalihuollon palvelut.

Kun yritystä aloittaa, kannattaa kuitenkin harkita, kannattaisiko yritys kuitenkin listata arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka toimintasi olisikin vielä pientä. Sillä kun olet ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, pystyt myös vähentämään yrityksesi hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot. Mikäli liikevaihtosi jää alle 30.000 euron, olet joka tapauksessa oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Alarajahuojennuksesta löydät lisää täältä.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu