Matka- ja ajoneuvokulut kirjanpidossa ja verotuksessa

Matkakulut, kilometrikorvaukset, oman auton käyttö

Toiminimiyrittäjän matkakorvaukset poikkeavat palkansaajan ja myös omasta osakeyhtiöstä tai henkilöyhtiöstä palkkaa nostavien yrittäjien verovapaista matkakorvauksista.

Kun auto ei ole toiminimen kirjanpidossa, yrittäjä voi vähentää matkan aiheuttamat elantokulujen lisäykset todellisten kulujen mukaan yrityksen kirjanpidossa. Jos todelliset kulut ovat pienemmät kuin palkansaajan päiväraha ja kilometrikorvaus (vuonna 2018 41€ ja 0,42€/km), yrittäjä saa tehdä verotuksessa lisävähennyksen, joka nostaa edellä mainitut korvaukset palkansaajalle maksettavan kilometrikorvauksen suuruiseksi.

Toinen vaihtoehto on, ettei elinkeinotoiminnan tulosta lainkaan rasiteta matkoista aiheutuneilla kuluilla. Yrittäjä tekee tällöin lisävähennysvaatimuksen veroilmoituksellaan. Lisävähennys on samansuuruinen kuin palkansaajan päiväraha ja kilometrikorvaus, kun auto on liikkeen kirjanpidossa.

ALVinissa homma hoituu PRO-käyttäjälle tilinpäätöksen tilauslomakkeella. Lomakkeelle kirjataan auton kokonaiskilometrit, elinkeinotoiminnan kilometrit ja liittetään asianmukainen ajopäiväkirja tietojen tositteeksi.

Ajopäiväkirjasta pitäisi löytyä jokaisesta työajosta seuraavat perustiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisaika
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä mahdollisesti ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus.

Olet oikeutettu lisävähennykseen siinä tapauksessa että kokonaisajoista alle puolet on elinkeinotoiminnan ajoja. Jos kilometreistä yli puolet on työajoa, lue ohje täältä.

Jos olet taksi- tai kuljetusyrittäjä lue yksityisajoista ohje täältä.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu