Yrittäjän Eläkevakuutus ja sairauspäiväraha

Mistä, Miten ja Kuinka paljon?

 

Yrittäjän eläkevakuutus hankitaan yksityiseltä eläkelaitokselta. Se on pakollinen mikäli yrittäjän työtulosi on tarpeeksi korkea, ja pakolliset sosiaalivakuutusmaksut, esimerkiksi eläkemaksut, määräytyvät työtulosi mukaan. Kun eläkevakuutus on kunnossa, yrittäjä voi hakea sairauspäivärahaa Kelalta.

 

Yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa jo sairastumista seuraavasta päivästä eteenpäin. Sairauspäivärahan edellytys on kuitenkin työkyvyttömyys, eli pitää olla valmis jäämään kotiin sairastamaan. Työkyvyttömyyden voi todistaa lääkärinlausunnolla. Yrittäjän kannattaakin ensimmäisenä hakeutua lääkäriin sairastuessaan, sillä ilman lääkärin lausuntoa ei saa sairauspäivärahaa. Kun olet saanut lääkärinlausunnon, se lähetetään Kelaan sairauspäivärahahakemuksen kanssa. Hakemuksen voi tehdä joko paperisena tai verkossa.

 

Sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulon mukaan. Vaikka on houkuttelevaa nipistää eläkekuluja määrittämällä työtulo alhaiseksi, kannattaa muistaa että matala työtulo tarkoittaa matalaa sairauspäivärahaa. Työtulo suositellaan asettamaan 20 000-30 000 € välille, jotta turva on kohtuullinen. Voit tarkistaa YEL-työtulon vaikutusta sairauspäivärahaan laskureilla joita löytyy eläkelaitosten verkkosivuilta.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu