Yrittäjän koulutuskulujen vähennysoikeus

Toiminimiyrittäjän itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen on verottajalla olemassa melko selkeät linjanvedot. Perusperiaate on, kun toiminimiyrittäjä käy lyhyen, hänen omaa ammattitaitoaan ylläpitävän ja kehittävän kurssin, joka ei johda tutkintoon, sen kulut ovat vähennyskelpoisia.

Esimerkkinä yrittäjän käymä yrityksen markkinoinnin kehittämiseen tarkoitettu muutaman päivän kestävä koulutus on liiketoimintaan liittyvä koulutus, jonka kulut voi kokonaisuudessaan vähentää. Vähennyskelpoisia koulutukseen liittyviä kuluja ovat osallistumismaksun lisäksi koulutusmateriaalit ja matkakustannukset.

Yrittäjän omaa hyvinvointiaan parantaakseen käymä jooga tai suunnistuskurssi eivät ole vähennyskelpoisiksi luokiteltavia koulutuskuluja.

Myöskään tutkintoon johtavien koulutusten kulut eivät ole vähennyskelpoisia. Esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeltavat ammattiin tai tutkintoon tähtäävät koulutukset lasketaan yrittäjän henkilökohtaisiksi elantokustannuksiksi, joten niitä ei voi verotuksessa vähentää. Näihin luokitellaan myös yrittäjän oppisopimuskoulutukseen liittyvät menot, eli myöskään niitä ei voi vähentää verotuksessa.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu