Käyttöehdot

Johdanto

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat TiliKonsilo Oy:n (”Palveluntuottaja”) ALVin – palvelua (”Palvelu”), siihen liittyvää mobiilisovellusta (”Sovellus”) sekä Palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää (”Asiakas”).

Sopimuksen syntyminen

Tämä sopimus astuu voimaan Asiakkaan rekisteröityessä Palvelun käyttäjäksi. Asiakkaan tilaamiin tilinkauden päättämis- ja veroilmoituspalveluihin sovelletaan Taloushallintoliiton yleisiä sopimusehtoja (YSE KL 2018) Yleiset sopimusehdot TAL2018. Rekisteröitymällä palveluun Asiakas hyväksyy nämä käyttö- ja YSE KL 2018 sopimusehdot.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa, tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutan, että ko. rajat eivät ylity.

Palvelun käyttötarkoitus

Palvelun avulla asiakas voi tehdä (elinkeinoverotuksen alaisen toiminnan) kuukausikirjanpitonsa sekä tallentaa ja arkistoida kirjanpidon tositteensa. Palveluun ei tallenneta elinkeinoverotuksessa vähennyskelvottomia tuottoja tai kuluja, eikä henkilökohtaisen verolähteen tai maa- ja metsätalouden tuottoja tai kuluja. Palvelusta asiakas voi tulostaa alv-raportin ja tuloslaskelman haluamaltaan ajanjaksolta. Palvelun kautta on myös mahdollista tilata tilinpäätös ja veroilmoitus asiakkaan ilmoittamien tietojen pohjalta. Palveluun on mahdollista ladata dokumentteja Sovelluksella ja www-sivuston kautta, jonka jälkeen dokumentit ovat Asiakkaan ja TiliKonsilo Oy:n saatavilla suoraan Palvelusta. Palvelua tai Sovellusta ja niiden tarjoamia rajapintoja ei saa käyttää koneellisesti.

Tilinpäätös

Tilinpäätös sisältyy HUOLETON ja PRO palvelun käyttömaksuihin, mikäli kaikki palvelun käyttömaksut on maksettu HUOLETON / PRO palvelun hinnaston mukaisesti (LITE maksujen maksaminen ei tähän oikeuta). Saadakseen vuosittaisen ammattikirjanpitäjän tekemän tilinpäätöksen pitää olla maksavana HUOLETON / PRO Palvelun käyttäjänä vähintään 6 kk:n ajan (ensimmäisen käyttövuoden asiakkaat). Tätä vähemmän ajan Palvelun käyttäjänä olleille tilinpäätös tuotetaan hinnaston mukaisella erillishinnalla.

Tilauksen yhteydessä asiakas toimittaa tarvittavat tiedot tilinpäätöstä varten lisätietolomakkeella. Tilinpäätös tulee tilata viimeistään 1 kk tilikauden päättymisen jälkeen, tällöin tilikauden kaikki tositteet ja lisätietolomake tulee olla tallennettuna Palveluun.  Tilinpäätökset ja veroilmoitukset laaditaan tilaamisjärjestyksessä ja viimeistään veroilmoituksen jättöpäivänä.  Tilinpäätös laaditaan asiakkaan palveluun tallentamien tositteiden ja tilinpäätöstä varten toimittamien lisätietojen perusteella. Asiakas vastaa tallentamiensa ja lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että tarvittavat tiedot ovat palveluntuottajan käytössä tilinpäätöksen laatimishetkellä.

Palveluntuottaja ei tarkista asiakkaan tallentamien ja toimittamien tietojen oikeellisuutta, ellei ko. palvelua erikseen tilata. Tällöinkin asiakas vastaa aina toimittamiensa ja lähettämiensä tositteiden kuulumisesta asiakkaan elinkeinotoimintaan, ja että ne ovat lakien ja asetusten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisia.

Tilinpäätös ALVin -palvelussa tarkoittaa, toiminimelle laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä tulos, tase, pääkirja, päiväkirja ja tililuettelo raportit sekä tilinpäätös jaksotukset. Palvelu ei sisällä liitetiedostoja tai tasekirjaa.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää tai käyttää monen eri henkilön toimesta samanaikaisesti. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että käytetty salasana on tarpeeksi vahva ja ainoastaan Asiakkaan tiedossa. Salasana tulee vaihtaa välittömästi, mikäli Asiakas epäilee sen joutuneen muiden tietoon.

Kokeilujakso

Palvelua voi kokeilla maksutta ja täysin ilman sitoumuksia 30 päivän ajan rekisteröitymisestä. Tämän jälkeen tilaus jatkuu maksullisena voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli sitä ei erikseen irtisanota lähettämällä viesti osoitteeseen tuki@alvin.fi.

Hinnoittelu

Palvelu maksetaan tutustumisjakson jälkeen korttimaksuna 1, 3, 6 tai 12 (1kk, 3kk, 6kk, 12kk) kuukauden jaksoissa. Palvelu huomauttaa jakson päättymisen yhteydessä lisäajan ostamisesta erikseen. Palvelu on käytettävissä maksetun jakson loppuun. Jo laskutettuja palvelumaksuja ei palauteta. Maksujen ja sopimusehtojen muutoksista tiedotetaan asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa (Taloushallintoliiton yleiset sopimusehdot (YSE KL 2018).

Tilauksen peruuttaminen

Voit lopettaa Palvelun käytön perumalla tilauksesi sähköpostitse osoitteessa tuki@alvin.fi. Irtisanottaessa Palvelu on käytettävissä maksetun jakson loppuun. Palveluun tallennettu aineisto tulee ottaa tänä aikana itse talteen. Irtisanomisajan jälkeen palveluun ei voi enää kirjautua, tallentaa tositteita tai tulostaa raportteja. Kirjanpitoon liittyvä aineisto säilyy järjestelmässä 3 kuukautta. Tilauksen lopettamisen jälkeen tilatut työt veloitetaan erikseen.

Lähetetty aineisto

Asiakas vastaa yksin kaikesta siitä aineistosta joka Asiakkaan käyttäjätunnuksella ladataan palveluun. Asiakas vastaa siitä, että aineisto on lainmukaista ja että Asiakkaalla on sen käyttöön tarvittavat oikeudet. Palvelu voi rajoittaa lähetetyn aineiston tarkkuutta, määrää tai tiedostokokoa. Palveluun lähetetyn aineiston tulee olla JPEG-, PNG- tai PDF-muodossa. Asiakkaan tulee varmistua siitä että Palveluun lähetetty aineisto on tarpeeksi selvälukuista käytettäväksi kirjanpidossa.

Palvelutaso

Yritys tekee kaikkensa, jotta Palvelu olisi käytettävissä. Palvelun toimimista täysin ilman virheitä ja katkoksia ei voida taata.

Ehtojen rikkominen ja Palvelun uudelleen avaaminen

Yrityksellä on oikeus poistaa Asiakkaan tili tai keskeyttää Palvelu, mikäli Asiakas rikkoo näitä Ehtoja. Palvelun uudelleen avaamisesta veloitetaan Asiakkaan normaalin kuukausimaksun suuruinen summa.

Yhteystiedot

Tiedustelut ja lisätietopyynnöt koskien näitä Ehtoja, Sovelluksia ja Palvelua voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen tuki@alvin.fi tai postitse osoitteella

TiliKonsilo Oy / ALVin
Satamatie 37
37800 Akaa

Sähköpostituki tuki@alvin.fi

Ammattikirjanpitäjän tuki saatavilla sinua askarruttavissa asioissa.

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu