Mikä on ALVin?

Ratkaisu toiminimen yhdenkertaiseen kirjanpitoon

ALVin on kehitetty toiminimiyrittäjien lähtökohdista yhdenkertaiseen kirjanpitoon. Kannattaa tutustua ja kokeilla palvelua, sillä yhdenkertaisen kirjanpidon tekeminen ALVinilla on huomattavasti helpompaa, kuin tehdä se kahdenkertaisena, mitä yleisesti tarjotaan toiminimelle vaihtoehtona.

Mitä ALVinilla voi tehdä?

ALVinilla voit laatia yksityisen elinkeinoharjoittajan (toiminimen) yhdenkertaisen kirjanpidon.

Toiminimi, jonka laissa määritellyistä rajoista enintään yksi ylittyy

  • liikevaihto alle 200.000€
  • taseen loppusumma alle 100.000
  • työllistää keskimäärin alle 3 henkeä

ja tilikausi on kalenterivuosi, voi laatia kirjanpitonsa yhdenkertaisena ALVin-palvelulla.

Mikäli vähintään kaksi edellä mainituista rajoista ylittyy, voit edelleen käyttää ALVinia, mutta ainoastaan PRO- tai HUOLETON-versioita. Näissä versioissa yhdenkertainen kirjanpito muunnetaan kahdenkertaiseksi tilinpäätöksen yhteydessä. ALVin ei sovellu Ay, Ky, Oy yhtiömuodoille.

HUOLETON, PRO vai LITE?

ALVin LITE on tarkoitettu toiminimiyrittäjille, jotka haluavat laatia yhdenkertaisen kirjanpitonsa mahdollisimman helposti itse.

ALVin PRO sisältää lisäksi tilinpäätöksen ja veroilmoituksen ammattikirjanpitäjän laatimana. Kirjanpitolain 1a § mukaisen tilinpäätöksen yhteydessä liikkeen- ja ammatinharjoittajan tilikauden aikainen yhdenkertainen kirjanpito muunnetaan kahdenkertaiseksi sekä oikaistaan verotusta varten maksuperusteisesta suoriteperusteiseksi.

ALVin HUOLETON on tarkoitettu toiminimiyrittäjille, jotka haluavat kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen markkinoiden edullisimpaan hintaan ja mahdollisimman vaivattomasti, mutta tämän lisäksi varmuuden siitä, että kaikki on varmasti tehty oikein. Huolettomaan versioon kuulu PRO-version palvelujen lisäksi kaikkien ALViniin tallennettujen tositteiden tarkastus ja mahdollinen korjaus, alv-ilmoitus kuukausittain verottajalle (mikäli alv-kausi on neljännesvuosi tai vuosi, toimitetaan ilmoitukset vastaavasti) sekä alv-alarajahuojennuksen hakeminen joulukuun alv-ilmoituksen yhteydessä.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan tilinpäätös?

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista:

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • liikevaihto 700 000 euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

ALVin on suunniteltu niille yrityksille, joilla ei ole tilinpäätösvelvollisuutta. PRO- ja HUOLETON-versiossa teemme jaksotukset kuten tilinpäätöksen laatimisessa ja toimitamme yrittäjälle tuloslaskelman, taseen, pää- ja päiväkirjan sekä luettelon käytetyistä tileistä. Emme kuitenkaan laadi tasekirjaa ja siihen kuuluvia liitetietoja, mikäli näitä ei erikseen tilata. Tilinpäätöksen tiedoilla laadimme veroilmoituksen ja toimittamamme raportit kelpaavat sellaisenaan kaikille viranomaisille sekä esim. rahoituslaitoksille.

Mitä ALViniin tallennetaan?

ALViniin tallennetaan kaikki kulu- ja tuottotositteet, mitkä vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen laskemiseen. Palveluun tallennetaan siis kaikki tulot ja menot. Palveluun ei tallenneta ns. rahan siirtoja (kahdenkertaisessa kirjanpidossa taseen puolelle kirjattavia tapahtumia) kuten yksityisottoja tai panoja, lainan nostoja tai maksuja, alv- palautuksia tai maksuja, jäännösveroja tai palautuksia (HUOM! ennakkoverot tallennetaan palveluun).

Miten tositteet tallennetaan palveluun?

ALViniin voit tallentaa tositteita kolmella helpolla tavalla:

  • Käytä puhelimessasi ALVin-sovellusta tositteen kuvaamiseen, tiliöintiin ja tallennukseen.
  • Kirjaudu nettiselaimella ALVin-palveluun ja tallenna tosite.
  • Lähetä tosite sähköpostilla osoitteeseen liite@alvin.fi käyttämällä ALVin-palveluun rekisteröimääsi sähköpostiosoitetta.

Tositteen tallennuksen yhteydessä merkitään päiväys, selite, verollinen bruttosumma, kululajiryhmä, kululajiluokitus ja alv-kanta, joka kertoo sovellukselle miten tosite käsitellään. Palvelussa on valmiit kululajit (tilikartta) mistä valitset luokituksen. Palvelu hoitaa tallentamiesi tositteiden perusteella kirjanpidon automaattisesti ja alv-laskelman sähköpostiisi muistutuksena ennen maksupäivää.

Mitä raportteja palvelussa on?

ALVinista saat jatkuvasti ajan tasalla olevan tuloslaskelman, alv-laskelman ja pääkirjan. Raportit voi tulosta miltä tahansa haluamaltaan ajanjaksolta. Alv-laskelma lähetetään kuukausittain automaattisesti sähköpostiisi, jolloin se toimii arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen muistutustyökaluna. Palvelussa ei ole suoraa rajapintaa verottajan palveluun, mutta ALVin palvelusta saatu Alv-laskelma on suoraan yhteneväinen OmaVero palveluun. Teet sen avulla helposti säännölliset ilmoitukset.

Miten saan tilinpäätöksen ja veroilmoituksen, miten ne laaditaan?

Tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatiminen ja lähettäminen verottajalle sähköisesti sisältyvät PRO- ja HUOLETON-version palvelumaksuihin. LITE-versioon palvelut voi tilata erikseen hintaan 350 € (alv 0%) ALVin-palvelusta löytyvällä tilauslomakkeella. Tilinpäätös ja veroilmoitus laaditaan tallentamiesi tositteiden sekä tilinpäätöksen tilauslomakkeella toimitettavien lisätietojen perusteella.

Miten palvelun kuukausimaksut maksetaan?

Tilaus maksetaan itsenäisesti tutustumisjakson jälkeen palvelussa korttimaksuna 1, 3, 6 tai 12 kuukauden jaksoissa. Maksetun tilausjakson päätyttyä saat ilmoituksen kirjautuessasi palveluun.

Sähköpostituki tuki@alvin.fi

Ammattikirjanpitäjän tuki saatavilla sinua askarruttavissa asioissa.

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu