Arvonlisäveron alarajahuojennus verovuodelta 2020

Kuka voi saada huojennusta?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Huom! Huojennuksen alaraja nousee vasta verovuoden 2021 alusta 15.000 euroon.

Koska huojennusta haetaan?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokautesi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Verokausi

Milloin pitää hakea

kuukausi

tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella (esim. joulukuu)

neljännesvuosi

kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella

vuosi

kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Kuinka paljon huojennusta voi saada?

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 10 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

arvonlisävero – (liikevaihto – 10 000 e) x arvonlisävero
20 000 e

Laskukaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja arvonlisävero huojennukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa.

Jos huojennukseen oikeuttava liikevaihto on enintään 10 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on silloin sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero.

Löydät laskurin huojennuksen laskemiseen täältä.

Miten kirjataan?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.

Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus kirjataan ALViniin liiketoiminnan muuksi tuotoksi (alv0%) ja ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa ”Saadut tuet ja avustukset”.


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu