Toiminimen verotus

Verohallinto laskee yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan tuloksen niin, että elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään ensin elinkeinotoiminnan kulut. Jos tulos on positiivinen ja edellisiltä vuosilta on jäänyt vahvistettuja tappioita, ne vähennetään tuloksesta. Tämän jälkeen Verohallinto tekee tuloksesta vielä 5 %:n yrittäjävähennyksen.

Jäljelle jäävä summa on jaettavaa yritystuloa. Osa siitä verotetaan ansiotulona ja osa pääomatulona. Pääomatulojen verokanta eli veroprosentti on 30 %. Jos pääomatuloja on yli 30 000 euroa, yli menevän osuuden vero on kuitenkin 34 %. Yritystulon ansiotulo-osuus lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin, esimerkiksi palkkatuloihin. Ansiotulojen verotus on progressiivinen eli veroprosentti on sitä suurempi, mitä enemmän tuloja on.

Ansiotulon ja pääomatulon osuuksiin vaikuttavat yrityksen nettovarallisuus ja yrityksen maksamat palkat.

Yrityksen nettovarallisuus

Yksinkertaisuudessaan se on yrityksen varat miinus velat, johon lisätään 30%:ia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana työntekijöille maksetuista palkoista. Huomioitavaa on, että yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen eikä nettovarallisuutta laskettaessa huomioida myöskään puolisolle maksettua palkkaa. Lisäksi yrityksen pankkitilin saldoa ei lasketa mukaan yrityksen varoihin, ainoastaan käteisvarat (kassa). Ja mikäli yrityksen oma pääoma on negatiivinen, osa korkokuluista on vähennyskelvotonta kulua verotuksessa.

Jakautuminen ansio- ja pääomatuloihin

Oletuksena yrityksen verotettavasta tulosta verotetaan 20% nettovarallisuudesta pääomatulona ja loput ansiotulona. Vaihtoehtoisesti veroilmoituksella voi valita pääomatulona verotettavan osuuden olevan 10% tai 0% nettovarallisuudesta. Mikäli laskennan perusteena käytettävä nettovarallisuus on nolla tai negatiivinen, ei valinnalla ole merkitystä, koska silloin koko yrityksen tulo verotetaan ansiotulona.

Ansiotulojen verotus on progressiivinen eli sitä suurempi veroprosentti mitä enemmän on verotettavaa. Pääomatuloista veroa taas menee kiinteällä prosentilla, 30% jos tulo on alle 30 000€ ja 34% tuon ylittävältä osuudelta.

Käytännössä on siis kannattavaa verotuksellisesti valita kaikki ansiotuloksi, kunnes ansiotulojen verotus ylittää pääomatulojen verotuksen. Olennaista on muistaa, että verojen näkökulmasta kannattavuutta laskettaessa on otettava huomioon henkilön koko verotus kokonaisuutena, ei ainoastaan yrityksen verotettavaa tuloa.

Lue asiasta lisää täältä:


Toiminimen kirjanpito helposti ja edullisesti

ALVinilla teet toiminimen kirjanpidon alkaen 16,90€ / kk

Yrittäjät jäsenyritys Suomessa valmistettu